Полезни съвети за фотоволтаичните панели

При ограничена площ за разполагане на панелите, използвайте технлогия Моno PERC, благодарение на която ще достигнете до 15% по – висока ефективност спрямо тенолгията Polycrystalline. По този начин за една и съща мощност ще са ви необходими 15% по – малко площ, 15% по – малко метална конструкция, крепежни елементи, работа и т.н. 

Mono Perc технологията работи много по – добре от Poly технлогията при неслънчево време, тъй като поддържа по – високи нива на силата на тока (ампераж). Както е известно, Power (P) = V (voltage) x I (current).

Ако миете фотоволтаични панели, правете го сутрин или вечер, когато няма горещини и самите те не са под висока температура. По време на работа през лятото, панелът се нагорещява до 50 – 60°C. При бърз контраст на температурата се увреждат материалите и вашите панели стареят по – бързо.

Green energy не препоръчва в никакъв случай да се използват панели и инвертори втора употреба, поради причината, че вие не знаете тяхната мощност, натрупана деградация и съществуващи щети. Освен това, всеки един монтаж, демонтаж и пренос/транспорт, представлява риск от повреда на оборудването, съответно по – ниска производителност за вашата електроцентрала.

Соларните панели следва да са разположени по тяхната вертикала, при транспортирането им, с оглед избягване на риск от щети. Важно за доброто функциониране на панелите е тяхното охлаждане. При монтаж на покрив, оставяйте мин. 10 – 15 см. разстояние от самият покрив.

По възможност, избирайте соларни панели на които back sheet-a  е произведен от материал tedlar на компания Dupont. На база емпирични изследвания, този материал издържа 30 години в полеви условия без щетимост. От друга страна, 50 %  от всички щети по панели, идват точно от back sheet-a -> напукване, разламиниране, влизане на вода и от там деградиране на соларната клетка, съответно намаляване на вашето производство.

За изграждане на наземна соларна инсталация  с мощност 30 KWpick, са ви неободими 450 – 500 кв.м. площ, която няма засенчване от бизко раположени сградни, дървета и т.н. За покривна соларна инсталация със същата мощност са необходими 180 – 200 кв.м. разгъната площ.

При наземни конструкции съблюдавайте редовете да не са разположени прекалено близо и през зимните месеци да имате засенчване. Производството на ел.енергия зависи от най – слабо работещия панел, т.е. дори само един панел да е засенчен, целият стринг ще работи с неговата мощност.

В зависимост от начина на свързване, можете да вдигнете или волтажа на стринга от панели, или неговият ампераж. При последователно свързване ще увеличите волтажа на стринга, а при успоредно, неговия ампераж.

24 квадратов алуминиев кабел има проводимостта на 16 квадратов меден кабел. Ако изграждате вашата инсталация с алуминиев проводник, имайте предвид това при връзката между инсталацията и таблото за измерване на произведената ел.енергия (целта е да имате минимални загуби, които намаляват вашата възвращаемост).

Форма за контакт с нас

INFO